Кандидат за общински съветник

Митко Христов Кунчев

Преференция №106.
66

Биография

Представяме ви Митко Кунчев (преференция 106), кандидат за общински съветник на “Демократична България” – номер 66 в бюлетината. “Демократична България” насърчава използването на преференции при гласуването за общински съветници. 

Митко Кунчев е дългогодишен директор на МГ „Баба Тонка“, Русе. 

Развитието на образованието в Русе

Развитието на средното образование е изключителен приоритет на местната власт.
Жителите на всяка община трябва да могат да влияят на развитието на образованието, защото се отнася до техните деца и внуци.

Обучението на ученици от 1. до 12. клас в едно училище, на две смени, в 2019 година е сигурно доказателство за отказа на държавата да реформира образованието чрез сериозни инвестиции. Няма никаква педагогическа, организационно-методическа, образователна или друга подобна причина, която да оправдава съществуването на този вид училища в Русе в 2019 г.

За да работи добре едно училище трябва да има нормални условия за ученици и учители. Това означава да има подходящо финансиране за материална база и качествена учебна и извънкласна дейност. Неизбежно отпуснатите средства за едно училище в най-голяма степен зависят от броя на учениците. Така възниква въпросът: при сегашните условия в България, какъв е оптималния брой ученици/паралелки в едно училище, за да може то да се развива нормално?
В по-общ план, в едно училище е добре да има от 400 до 1000 ученици, при положение, че сградата позволява да се учи на една смяна. Такова училище ще има достатъчно средства, разнообразен учителски състав с пълни нормативи и богати възможности за извънкласни дейности. Отклоненията от тези числа водят или до маломерни училища или до гигантски училища с двусменен режим.

Принципи на израждане на мрежа от училища

За да имаме съвременна мрежа от училища, която да създава условия за нормално финансиране, конкуренция между тях, достъп до качествено образование на всеки ученик, съпоставимост на резултатите и гъвкавост, тя трябва да бъде изградена на следните принципи:
 • всички училища имат оптимален брой ученици;
 • всички училища работят на една смяна;
 • всички училища са общински /с изключение на Националното училище по изкуствата и спортното училище/;
 • училищата са два вида – основни или гимназии /професионални или профилирани/;
 • всички училища са добре оборудвани.
Дискусията най-малко по следните въпроси е неизбежна:
 • Каква е стратегията за развитие на община Русе?
 • Какви училища трябва да има в Русе?
 • Колко основни училища трябва да има в Русе?
 • Колко и какви профилирани гимназии трябва да има в Русе?
 • Какви профили да се стимулират?
 • Колко и какви професионални гимназии трябва да има в Русе?
 • Какви професии трябва да се стимулират?
 • Защо има празни училищни сгради и такива, които са пренаселени?
Когато се отговори на всички въпроси, би трябвало да се подготви пътна карта за развитие на всяко училище. Така след 3-4 години община Русе ще има модерна и жизнеспособна мрежа от училища, която да служи на гражданите. Училищата ще бъдат автономни, ще се управляват от директори и екипи, които ще носят отговорност за целия процес – от планиране и реализация на приема до резултатите от националното външно оценяване за основните училища и държавните зрелостни изпити за гимназиите.

Пътят няма да е лесен, но ако се обмисли добре и планира компетентно и правилно, ако решенията се вземат публично и в посоката на поставените цели, ще има успех.

Нашият град може да бъде за пример за отговорна политика в образованието.

Митко Кунчев е кандидат за общински съветник на Демократична България – Русе, обединение между ДСБ, Да България и Зелено движение. Бюлетина #66, преференция 106

Документи

Няма публикации.